Gegevensbescherming

Privacyverklaring

We waarderen uw interesse in onze onlineshop. De bescherming van uw privésfeer is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u in detail over de omgang met uw gegevens.

 

1. Toegangsgegevens en hosting

U kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer een webpagina wordt opgeroepen, slaat de webserver alleen automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het gevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en tijd van de opvraging, de hoeveelheid verzonden gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de opvraging documenteert.

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geanalyseerd voor een probleemloze werking van de site en de verbetering van ons aanbod. Dit dient voor het behoud van onze in het kader van een afweging van belangen overwegende legitieme interesse aan een juiste voorstelling van ons aanbod. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw paginabezoek verwijderd.

Hostingsdiensten door een derde partij
In het kader van een verwerking namens ons levert een derde partij de diensten voor het hosten en weergeven van de website. Dit dient voor het behoud van onze in het kader van een afweging van belangen overwegende legitieme interesse aan een juiste voorstelling van ons aanbod. Alle gegevens die worden verzameld als onderdeel van het gebruik van deze website of in de formulieren die in de onlineshop worden verstrekt, zoals hieronder beschreven, worden verwerkt op de servers. Verwerking op andere servers vindt alleen plaats in het kader dat hier wordt toegelicht.

Deze dienstverlener bevindt zich in een land van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte.

 

2. Gegevensverzameling en -gebruik voor contractuitvoering en het openen van een klantenaccount
We verzamelen persoonlijke informatie als u ons deze vrijwillig verstrekt in het kader van uw bestelling, wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via contactformulier of e-mail) of bij het openen van een klantenaccount. Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we in deze gevallen de gegevens nodig hebben voor de contractuitvoering, of om uw contact te bewerken of de klantenaccount te openen en u de bestelling en/of het openen van het account zonder deze informatie niet kunt afsluiten, of de contactopname niet kunt verzenden. Welke gegevens worden verzameld, is te zien op de desbetreffende invoerformulieren. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om het contract en uw vragen te bewerken. Na de volledige afwikkeling van het contract of het verwijderen van uw klantenaccount, worden uw gegevens voor de verdere verwerking beperkt en worden na het verstrijken van de fiscale en commerciële bewaartermijnen gewist, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met een verder gebruik van uw gegevens of wanneer wij ons het recht voor een verder gebruik van de gegevens voorbehouden, dat wettelijk is toegestaan en waarover we u in deze verklaring informeren. Het wissen van uw klantenaccount is op elk moment mogelijk en kan worden uitgevoerd door een bericht naar de onderstaande contactmogelijkheid of via een speciaal daarvoor voorziene functie in het klantenaccount.

 

3. Doorgeven van gegevens
Voor de uitvoering van het contract, zullen wij uw gegevens doorgeven aan de verzendingsonderneming die gelast is met de levering, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de bestelde goederen. Afhankelijk van de betalingsdienstaanbieder die u selecteert in het bestelproces, zullen wij de verzamelde betalingsgegevens doorsturen naar de kredietinstelling die belast is met de betaling en evt. naar de door ons met de opdracht belaste betalingsdienstaanbieder of naar de geselecteerde betalingsdienst. Voor een deel verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf, op voorwaarde dat u daar een account aanmaakt. In dit geval moet u zich bij het betalingsproces met uw toegangsgegevens aanmelden bij de betalingsdienstaanbieder. In dit opzicht is de privacyverklaring van de betreffende betalingsdienstaanbieder van toepassing.

Doorsturen van gegevens naar de verzendingsdienstverlener
Als u ons tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, zullen wij uw e-mailadres en telefoonnummer doorgeven aan de geselecteerde verzendingsdienstverlener, zodat deze vóór aflevering contact met u kan opnemen met het oog op aankondiging van de levering of om hieromtrent met u af te spreken.

De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de onderstaande contactmogelijkheid of rechtstreeks naar de verzendingsdienstverlener op het hieronder vermelde contactadres. Na de herroeping wissen wij uw hiervoor opgegeven gegevens, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met een verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden voor verder gebruik van de gegevens, dat wettelijk is toegestaan en waarover we u in deze verklaring informeren.         

Deutsche Post AG         
Charles-de-Gaulle-Straße 20    
DE-53113 Bonn

Spedition Leupold GmbH
Am Saaleschlößchen 7
DE-95145 Oberkotzau

DACHSER SE
Head Office
Thomas-Dachser-Str. 2
DE-87439 Kempten

General Logistics Systems
Germany GmbH & Co. OHG
GLS Germany-Straße 1-7
DE-36286 Neuenstein

 

4. E-mailnieuwsbrieven en postreclame

E-mailreclame met aanmelding voor de nieuwsbrief
Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, gebruiken we de hiervoor nodige informatie of afzonderlijk door u meegedeelde gegevens, om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen op basis van uw acceptatie.

Het afmelden van de nieuwsbrief is op elk moment mogelijk en kan worden uitgevoerd door een bericht naar de onderstaande contactmogelijkheid of via een daartoe voorziene link in de nieuwsbrief. Na afmelding wissen we uw e-mailadres, voor zover u niet uitdrukkelijk hebt ingestemd met een verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden voor verder gebruik van de gegevens, wat is wettelijk toegestaan is en waarover we u in deze verklaring informeren.

De nieuwsbrief wordt verzonden als onderdeel van een verwerking namens ons door een dienstverlener, aan wie we uw e-mailadres doorgeven.

Deze dienstverlener bevindt zich in een land van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte.

Postreclame en uw recht om te herroepen
Daarnaast behouden we ons het recht voor om uw voor- en achternaam en uw postadres te gebruiken voor eigen reclamedoeleinden, bijv. voor het toesturen van interessante aanbiedingen en informatie over onze producten per brievenpost. Dit dient om onze legitieme belangen, voornamelijk in het kader van een afweging van belangen, te beschermen in een promotionele benadering van onze klanten.

De reclamezendingen worden in het kader van een verwerking in onze opdracht uitgevoerd door een dienstverlener, aan wie we uw gegevens hiertoe doorgeven. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid.

 

5. Gegevensgebruik bij betalingsafwikkeling

Toetsing van kredietwaardigheid

Voor zover we een input geven, bijv. bij kopen op rekening of bij automatische afschrijving, is het voor het sluiten van het contract nodig om van een hierin gespecialiseerde dienstverleningsonderneming (kredietwaardigheidsinstanties) een identiteits- en solvabiliteitsinformatie in te winnen. Dit dient voor het behoud van onze in het kader van een afweging van belangen overwegende legitieme belangen, om wanbetaling tot een minimum te beperken. Voor dit doel geven wij uw voor een kredietwaardigheidscontrole vereiste persoonsgegevens door aan de volgende ondernemingen:

SCHUFA Holding AG       
Kormoranweg 5               
65201 Wiesbaden
Duitsland

Passende maatregelen voor het behoud van uw rechten, vrijheden en legitieme belangen worden hierbij in aanmerking genomen. U hebt de mogelijkheid om via de hierna beschreven contactmogelijkheden uw standpunt uiteen te zetten en de beslissing aan te vechten.

Koop op afbetaling
Bij het selecteren van de betaalmethode "koop op afbetaling" en het verstrekken van de met betrekking tot de wetgeving van gegevensbescherming nodige toestemming, worden persoonsgegevens (voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, IP-adres, geslacht) samen met de gegevens vereist voor het afwikkelen van de transactie (artikel, factuurbedrag, vervaldatums, totaalbedrag, factuurnummer, belasting, valuta, orderdatum en tijdstip van bestelling) voor de verwerking van deze betaalmethode naar onze partner Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden doorgestuurd.

Om de identiteit of kredietwaardigheid van de klant te controleren, raadpleegt onze partner toegankelijke databases en kredietwaardigheidsinstanties en vraagt informatie op. Van de aanbieders, bij wie informatie en eventueel kredietwaardigheidsinformatie worden aangevraagd op basis van mathematsich-statistische methodes, evenals verdere informatie over de verwerking van uw gegevens na verzending aan onze partner Klarna Bank AB (publ), kunt u hier kennis nemen van hun privacyverklaring: https://www.klarna.com/nl/privacy-statement/

De ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een wanbetaling, wordt door onze partner Klarna Bank AB (publ) gebruikt voor een weloverwogen beslissing over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van de contractuele relatie. U hebt de mogelijkheid om uw standpunt uiteen te zetten en de beslissing aan te vechten door contact op te nemen met onze partner Klarna Bank AB (publ).

De acceptatie die door goedkeuring wordt gegeven voor de gegevensoverdracht in het bestelproces kan op elk moment worden herroepen, zelfs zonder opgave van redenen, met ingang in de toekomst.

 

6. Integratie van de Trusted Shops Trustbadge

Om het kwaliteitsmerk van Trusted Shops, de verzamelde beoordelingen en het aanbod van de Trusted Shops-producten voor kopers na een bestelling weer te geven, is de Trusted Shops Trust Badge op deze website geïntegreerd.

Dit dient voor het behoud van onze in het kader van een afweging van belangen overwegende legitieme belangen aan een optimale marketing van ons aanbod. De Trustbadge en de daardoor geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Strasse 15C, 50823 Keulen.

Bij de oproep van de Trustbadge slaat de webserver alleen automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijv. uw IP-adres, de datum en tijd van de oproep, de hoeveelheid verzonden gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geanalyseerd en uiterlijk zeven dagen na het einde van uw paginabezoek automatisch overschreven.

Andere persoonsgegevens worden alleen overgedragen aan Trusted Shops, voor zover u ofwel hiermee hebt ingestemd, ofwel gekozen hebt voor het gebruik van Trusted Shops producten na afsluiting van een bestelling of al geregistreerd bent voor het gebruik ervan. In dit geval is de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops van toepassing.

 

7. Cookies en webanalyse

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, om geschikte producten weer te geven of om marktonderzoek te doen, gebruiken we zogenaamde cookies op verschillende pagina's. Dit dient voor het behoud van onze in het kader van een afweging van belangen overwegende legitieme belangen, aan een geoptimaliseerde voorstelling van ons aanbod. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige van de cookies die we gebruiken worden verwijderd na het einde van de browsersessie, dat wil zeggen na het sluiten van uw browser (zgn. sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan en stellen ons in staat om uw browser bij uw volgend bezoek te herkennen (permanente cookies). De duur van de opslag vindt u in het overzicht in de cookie-instellingen van uw webbrowser. U kunt uw browser zodanig instellen dat u op de hoogte bent van het instellen van cookies en individueel kunt beslissen over de acceptatie ervan of de acceptatie van cookies voor specifieke gevallen of in het algemeen uitsluiten. Elke browser is anders in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het Help-menu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze vindt u voor de bereffende browser onder de volgende links:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: https://support.apple.com/nl-nl/HT201265             
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl         
Firefox™ https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren                
Opera™ : https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/      

Het niet accepteren van cookies kan de functionaliteit van onze website beperken.

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor de webanalyse         
Voor de webpagina-analyse gebruikt deze website Google (Universal) Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google LLC (www.google.com). Dit dient voor het behoud van onze in het kader van een afweging van belangen overwegende legitieme belangen, aan een geoptimaliseerde voorstelling van ons aanbod. Google (Universal) Analytics maakt gebruik van methoden, zoals cookies, waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal verzonden naar een server van Google in de USA en daar opgeslagen. Door de activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt het IP-adres ingekort voorafgaand aan verzending binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst van de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de USA verzonden en daar ingekort. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven geanonimiseerde IP-adres wordt in principe niet met andere gegevens van Google samengebracht.  

Google LLC heeft zijn hoofdkantoor in de USA en is gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een actueel certificaat kan hier worden ingezien. Op basis van deze overeenkomst tussen de USA en de Europese Commissie heeft laatstgenoemde een passend gegevensbeschermingsniveau vastgelegd voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield.      

U kunt het registreren van de door het cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website aan Google gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de browser-plug-in beschikbaar onder volgende link te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Als alternatief voor de browser-plug-in kunt u op deze link klikken, om de gegevensverzameling door Google Analytics op deze website in de toekomst te verhinderen. Daarbij wordt een opt-out-cookie op uw apparaat opgeslagen. Als u uw cookies wist, moet u opnieuw op de link klikken.

 

8. Reclame via marketingnetwerken
Via de reclamepartner Criteo (Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Parijs, Frankrijk) promoten we deze website in de zoekresultaten evenals op de websites van derden. Hiertoe wordt bij het bezoeken van onze website automatisch een cookie van deze aanbieders of hun partners ingesteld, dat met behulp van een pseudonieme CookieID en op basis van de door u bezochte pagina's een op interesses gebaseerde reclame mogelijk maakt. Dit dient voor het behoud van onze in het kader van een afweging van belangen overwegende legitieme belangen aan een optimale marketing van onze website.          

U kunt de retargeting-cookie deactiveren door op één van de volgende links te klikken: https://www.criteo.com/privacy/

Alternatief kunt u het gebruik van cookies door derden deactiveren, door de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative op te roepen.

 

9. Social Media PlugIns

Gebruik van social plug-ins van Facebook, Google, Twitter, Instagram en LinkedIn bij gebruik van de Shariff-oplossing.


Op onze website worden Social Buttons van sociale netwerken gebruikt.

Om de bescherming van uw gegevens bij het bezoeken van onze website te verbeteren, zijn deze knoppen niet onbeperkt als plug-ins, maar alleen door gebruik van een HTML-link op de pagina geïntegreerd. Deze integratie zorgt ervoor dat wanneer u een pagina van onze website bezoekt die dergelijke knoppen bevat, er geen verbinding met de servers van de aanbieder van het betreffende sociale netwerk tot stand wordt gebracht.     

Als u op één van de knoppen klikt, wordt een nieuw venster van uw browser geopend en wordt de pagina opgeroepen van de betreffende dienstenaanbieder waarop u (evt. na invoer van uw aanmeldingsgegevens) bijv. de like- of share-knop kunt indrukken.              

Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders op hun pagina's, evenals een contactmogelijkheid en uw desbetreffende rechten en instellingsopties ter bescherming van uw privésfeer, verwijzen wij u naar het privacybeleid van de aanbieders:

https://www.facebook.com/policy.php
https://twitter.com/privacy
https://help.instagram.com/155833707900388
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=nl

 

10. Verzending van beoordelingsherinneringen per e-mail
Voor zover u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven tijdens of na uw bestelling, gebruiken we uw e-mailadres als herinnering om een beoordeling van uw bestelling af te geven via ons beoordelingssysteem. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de onderstaande contactmogelijkheid.

Beoordelingsherinnering door Trusted Shops    
Voor zover u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven tijdens of na uw bestelling, zullen wij uw e-mailadres doorgeven aan Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Keulen (www.trustedshops.de), zodat zij u een beoordelingsherinnering kunnen sturen per e-mail. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of rechtstreeks naar Trusted Shops.

Beoordelingsverzoek via e-mail van door Google gecertificeerde bedrijven (Google Reviews)
Wij werken samen met Google LLC in het kader van het programma „Google Reviews“, aanbieder is Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Het programma geeft ons de mogelijkheid reviews van gebruikers van onze website te verzamelen. Na afronding van uw aankoop op onze website wordt u gevraagd of u aan een e-mail enquête van Google wilt deelnemen. Wanneer u hiervoor uw toestemming geeft volgens art. 6 alinea 1 lit. a AGV zullen wij uw e-mailadres aan Google doorgeven. U ontvangt een e-mail van Google Reviews waarin u wordt gevraagd uw koopervaring op onze website te beoordelen. Uw beoordeling wordt vervolgens bij andere reviews gevoegd en in ons logo van Google Reviews en in ons Merchant Center Dashboard getoond, daarnaast wordt deze voor Google verkopersbeoordelingen gebruikt. U kunt uw toestemming op ieder moment intrekken door een e-mail te sturen aan de voor de verwerking van de persoonsgegevens verantwoordelijke partij of aan Google. Google LLC met zetel in de USA is voor de Amerikaans-Europese overeenkomst inzake gegevensbescherming "Privacy Shield" gecertificeerd, hetgeen de inachtneming van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau waarborgt. Meer informatie omtrent de gegevensbescherming van Google met betrekking tot het programma Google Reviews vindt u via deze link: https://support.google.com/merchants/answer/7188525?hl=nl Meer details omtrent de bescherming van persoonsgegevens van Google verkopersbeoordelingen kunt u nalezen via deze link: https://support.google.com/adwords/answer/2375474

 

11. Het insluiten van video's (en de overdracht van gegevens aan Google bij ingelogde gebruikers)
Wij sluiten video's in van het platform “YouTube” van de aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Hierbij wordt de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus gebruikt, die volgens de informatie van de aanbieder een opslag van gebruikersinformatie pas bij weergave van de video('s) in werking stelt. Wanneer de weergave van ingebedde YouTube-video's wordt gestart, gebruikt de aanbieder "YouTube" cookies om informatie over het gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens aanwijzingen van "YouTube" dienen deze onder andere om videostatistieken te registreren, de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren en onjuiste handelwijzen tegen te gaan. Wanneer u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen zodra u een video aanklikt. Indien u de toewijzing met uw profiel bij YouTube niet wenst, dient u zich voor het activeren van de knop uit te loggen. Google slaat uw gegevens (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) als gebruikersprofielen op en evalueert deze. Een dergelijke evaluatie vindt met name conform art. 6 alinea 1 (f) AVG plaats op basis van de gerechtigde belangen van Google bij het inzetten van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of een op de behoeften afgestemde vormgeving van zijn website. U hebt een recht op tegenspraak tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich voor de uitoefening ervan tot YouTube dient te richten.

Onafhankelijk van een weergave van de ingebedde video('s) wordt bij elk bezoek aan deze website verbinding opgenomen met het Google-netwerk "DoubleClick", hetgeen buiten onze invloed om verdere gegevensverwerkingsprocessen kan activeren.

Google LLC met zetel in de USA is voor de Amerikaans-Europese overeenkomst inzake gegevensbescherming "Privacy Shield" gecertificeerd, hetgeen de inachtneming van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau waarborgt.

Meer informatie over persoonsgegevens bij „YouTube“ vindt u in de privacyverklaring van de aanbieder op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl, meer informatie over Opt-Out vindt u op: https://adssettings.google.com/authenticated

 

12. Extra service 'DHL-pakketaankondiging'
Indien u ons bij uw bestelling hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, geven wij uw e-mailadres op basis van deze toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a AVG door aan de transporteur DHL (DHL Vertriebs GmbH, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 52113 Bonn, Duitsland). De verlener van de verzenddienst kan vóór de bezorging contact met u opnemen om u op de hoogte te brengen van het pakket en u via e-mail te informeren over het verwachte tijdstip van bezorging.

Toestemming voor de overdracht van gegevens voor het gebruik van de extra dienst DHL-pakketaankondiging, die tijdens het bestelproces actief kan worden geselecteerd, hoeft niet te worden herroepen, omdat deze uitdrukkelijke toestemming slechts één keer na de selectie voor de betreffende opdracht geldt.

 

13. Contactmogelijkheden en uw rechten
U hebt het recht op gratis informatie over de persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen en, indien nodig, het recht op correctie, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid of verwijdering van deze gegevens. 
Voor vragen over de verzameling, verwerking of het gebruik van uw persoonsgegevens, informatie, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens en intrekking van gegeven toestemmingen of bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens, kunt u contact opnemen met:

Daniel Kaiser
Kemmlerstrasse 1            
08527 Plauen
Duitsland
 
+49 (0) 3741 / 14 89 8 0  
Daniel.Kaiser@eibmarkt.de

Bovendien hebt u het recht tot indienen van een klacht bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming.

********************************************************************
Recht om te herroepen
Voor zover wij voor het behoud van in het kader van een afweging van belangen overwegende legitieme belangen persoonsgegevens verwerken zoals hierboven uiteengezet, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking met onmiddellijke ingang voor de toekomst. Als de verwerking gericht is op doelen van directe marketing, kunt u dit recht op elk gewenst moment uitoefenen zoals hierboven beschreven. Voor zover de verwerking voor andere doeleinden plaatsvindt, hebt u alleen recht om te herroepen als er redenen zijn die uit uw specifieke situatie voortvloeien.

Na het uitoefenen van uw recht om te herroepen, zullen wij uw persoonsgegevens voor deze doeleinden niet verder verwerken, tenzij we overtuigende, legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient voor het claimen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke aanspraken.

Dit geldt niet als de verwerking voor doeleinden van directe marketing geschiedt. Dan zullen we uw persoonsgegevens niet langer voor dit doel verwerken. 

*******************************************************************

Door u bekeken