Generelle avtalevilkår

1. Gyldighetsområde

For alle bestillinger via vår nettbutikk gjennom forbrukere og næringsdrivende, gjelder følgende generelle forretningsbetingelser (GFB).

En forbruker er enhver fysisk person som inngår en rettshandel med et formål som verken kan tilskrives en næringsaktivitet eller selvstendig yrkesaktivitet. En næringsdrivende er en fysisk eller juridisk person eller et juridisk personlig selskap som ved inngåelse av en rettshandel handler med et formål som kan tilskrives næringsaktivitet eller selvstendig yrkesaktivitet.

Med hensyn til næringsdrivende gjelder disse generelle forretningsbetingelsene (GFB) også for fremtidige forretningsforbindelser, uten at vi må henvise til dem igjen. Hvis den næringsdrivende benytter motstridende eller utfyllende generelle forretningsbetingelser, motsies herved deres gyldighet; de blir bare en del av kontrakten dersom vi uttrykkelig har gitt samtykke til dette.


2. Kontraktsparter, kontraktsinngåelse

Kjøpekontrakten blir inngått med eibmarkt.com GmbH.

Fremstillingen av produktene i vår nettbutikk utgjør ikke et juridisk bindende tilbud, men en uforpliktende nettkatalog. Du kan i første omgang uforpliktende legge våre produkter i handlekurven, og før du legger inn din bindende bestilling, kan du til enhver tid endre og korrigere disse oppføringene ved hjelp av de korrigerende hjelpemidlene som tilbys og forklares under bestillingsprosessen. Ved å klikke på ordreknappen legger du inn en bindende bestilling av varene som finnes i handlekurven.

Teknisk bestillingsbekreftelse (1. e-post etter at du har sendt inn bestillingen din):

Bekreftelse på mottak av bestillingen din skjer per e-post umiddelbart etter at du har sendt inn bestillingen. Denne automatisk genererte bestillingsbekreftelsen er ingen aksept av kontrakten fra eibmarkt.com GmbH sin side, men dokumenterer utelukkende bestillingen på en elektronisk måte. Vi vil kontrollere bestillingen din umiddelbart.

Ordrebekreftelse (2. e-post etter at du har sendt inn bestillingen din):

Kjøpekontrakten trer først i kraft med vår bekreftelse av ordre og leveringstidspunkt. Som regel mottar du denne på samme dag (dag = mandag til fredag, ingen helligdag i delstatene Bayern eller Sachsen i Forbundsrepublikken Tyskland), men senest påfølgende dag, og den opprettes av en medarbeider i vårt selskap.


3. Kontraksspråk, lagring av kontraktstekst

Språkene som er tilgjengelige for kontraktsinngåelsen er som følger:

Norsk

Vi lagrer kontraktsteksten og sender deg bestillingsdataene og våre generelle forretningsbetingelser (GFB) per e-post. Du kan se kontraktsteksten på kundekontoen din.


4. Priser

For forbrukere i Den europeiske unionen blir prisene angitt inkludert merverdiavgift. Ved bestillinger fra forbrukere fra ikke-EU-land pålegges det ingen merverdiavgift, og i denne sammenhengen vises og rapporteres det dermed ingen merverdiavgift. De viste prisene er imidlertid alltid totalpriser. Leveransen og faktureringen vil da skje uten merverdiavgift og ufortollet.

Valuta og omregningskurs

Hos eibabo® vises alle priser i valutaen du har valgt. Tilgjengelige valutaer kan variere avhengig av hvilken nettbutikk du har valgt (for eksempel kan det være begrensninger i de enkelte lands eibabo®-nettbutikker). Bestillinger settes opp i samsvar med vist pris og i valutaen du valgte i systemet. Etter at bestillingen er fullført, er det ikke mulig å endre den valgte valutaen for bestillingen.

Den gjeldende omregningskursen hos eibabo® beregnes ut ifra den offisielle valutakursen til den Europeiske sentralbanken samt en sikkerhets-/påslagsberegning. En endring av omregningskursen trer i kraft omgående og uten forhåndsvarsel. Utslagsgivende for valutaomregningen er gjeldende priser i EUR på det tidspunktet bestillingen blir fullført i eibabo®-nettbutikken. I løpet av bestillingsprosessen kommer vi til å informere deg om gjeldende omregningskurs for valutaen du har valgt og EUR. I tillegg informere vi deg i nettbutikken om den aktuelle totalsummen som skal betales i EUR, før du fullfører bestillingen.

Fakturaen for bestillingen din lages alltid i EUR samsvarende med summen som er oppgitt på ordre- og leveringsbekreftelsen. Du finner informasjon om gjeldende omregningskurs fra EUR til valutaen du valgte i bestillingsprosessen i vår ordre- og leveringsbekreftelse og i fakturaen som vi sender ut. Tilbakebetaling av bestillingsbeløpet etter kansellering av ordren din skjer alltid i EUR. I utgangspunktet vil ordrebeløpet som står på ordre- og leveringsbekreftelsen for bestillingen din bli refundert i EUR.


5. Fraktkostnader, leveringsbetingelser

I tillegg til de angitte produktprisene beregnes det fraktkostnader.

Fraktkostnadene beregnes på grunnlag av vekten til artiklene i handlekurven samt leveringsadressen og den  valgte forsendelsesmåten. Fraktkostnadene beregnes på grunnlag av vekten til artiklene i handlekurven samt leveringsadressen og den valgte forsendelsesmåten. Spesielle tredjepartsleveranser, som for eksempel skyldes spesialprodukter (uhåndterlig/vekt/levering fra et spesiallager eller direkte fra produsenten) i bestillingen, leveres uten forvarsel med alternative pakketjenester (for eksempel GLS) uten tilleggskostnader. Hver artikkel har en individuell vekt, som er lagret i databasen (ikke direkte synlig). Alle leveringsbetingelser til våre fraktpartnere er lagret sentralt i butikkdatabasen (for alle land) for artiklene som er i handlekurven og deres vekt. For å beregne og vise fraktkostnader, kan de ønskede artiklene legges i handlekurven via handlekurv/rabatt-symbolet i den respektive produktdetaljen. Der kan så forsendelsesmåten/fraktkostnadene sjekkes nøyaktig. Fraktkostnadene er publisert på artikkelen. Fraktkostnadene beregnes automatisk på grunnlag av den samlede vekten til artiklene i handlekurven (ved mer enn en artikkel i handlekurven) samt leveringsadressen og den valgte forsendelsesmåten. En ny beregning av fraktkostnadene i handlekurven skjer bare, hvis flere artikler legges til handlekurven, eller hvis leveringslandet eller forsendelsesmåten endres.

Spesielt ved leveringer til utlandet (tredjeland), kan det forekomme svært forskjellige vilkår mellom de tilgjengelige forsendelsesmåtene. Derfor kan kunden alltid selv kontrollere og velge den billigste eller mest passende forsendelsesmetoden direkte i handlekurven. Leveranser til IKKE-EU-land skjer prinsipielt ufortollet, ingen tollavgifter er inkludert i fraktkostnadene. Spesielle tredjepartsleveranser, som for eksempel skyldes spesialprodukter (uhåndterlig, vekt, levering fra et spesiallager eller direkte fra produsenten) i bestillingen, leveres uten forvarsel med alternative pakketjenester (for eksempel GLS) uten tilleggskostnader. Tollavgifter, andre avgifter eller eventuelt resulterende skatter (f.eks. merverdi ved import) i tredjelands importland er ikke inkludert i våre fraktkostnader. Disse må generelt betales av kunden i tillegg og kan evt. undersøkes på forhånd hos DHL for det aktuelle landet. Her finnes det svært forskjellige gebyrberegninger. Vår kontraktspartner DHL er forpliktet til å kreve inn alle disse gebyrene fra kundene og videresende dem til de offentlige etatene. Her bør hver kunde på forhånd sjekke med DHL hvor høye disse kostnadene er for sin varegruppe i mottakerlandet. Toll- og importreglene i tollområdene (landene) er svært forskjellige. Informasjon om faktureringen kan bare gis direkte av mottakerlandet eller tollmyndighetene. Ytterligere informasjonskanaler er: www.zoll.de eller det tyske direktoratet for utenrikshandel.


For næringsdrivende innenfor EU
(leveranser innenfor EU)

Når ID-nummeret for merverdiavgift blir verifisert som korrekt, avkreves den eksakte spesifikasjonen av firmanavnet. Det skjer imidlertid alltid en 2. ytterligere kontroll før ordre- og leveringsbekreftelsen. Evt. foretas ytterligere henvendelser til kjøperen av varene eller deres autoriserte representanter. På grunn av vår tilsyns- og aktsomhetsplikt kontrolleres denne informasjonen. Dersom ytterligere spørsmål om merverdiavgift-ID ikke besvares, utarbeides fakturaen automatisk med merverdiavgift.


Informasjon om ekspedisjonsgebyrer for leveranser i EFTA- eller tredjeland:

Ved valg av et tredjeland (inkludert EFTA-land, eksempelvis Norge eller Sveits) som leveringsland, vil det bli belastet ytterligere gebyrer for opprettelse av nødvendige eksportdokumenter. Gebyret er – avhengig av leveringsland – forskjellig. Det eksakte beløpet vises direkte i handlekurven og inkluderer ingen tollgebyrer, men bare de interne kostnadene for opprettelse av eksportdokumenter og følgesedler ved leveringer til tredjeland (f.eks.: Anskaffelse av artikkelrelaterte deklarasjoner fra langtidsleverandører og preferansetollbehandling samt utarbeidelse av utførsels-/eksportdokumenter).


DHL-tilleggsgebyr for fjerntliggende områder

Ved leveranser i fjerntliggende områder over hele verden kan et såkalt tilleggsgebyr for fjerntliggende områder innkreves av DHL. Om et slikt tilleggsgebyr skal betales i enkeltstående tilfeller, bestemmes på grunnlag av postnummeret. I dette tilfellet vil det eksakte beløpet på tilleggsgebyret vises direkte i handlekurven (tilleggsgebyr for fjerntliggende områder).

Du kan finne ut mer om prisen på fraktkostnadene i tilbudene.

Alle artikler i nettbutikken med en angitt leveringstid på mindre enn/lik 3 dager (1, 1-2 dager, dag = mandag til fredag, ingen helligdag i delstatene Bayern eller Sachsen i Forbundsrepublikken Tyskland), er artikler fra sentrallageret og er tilgjengelige umiddelbart. I produktforhåndsvisningen kan du lett identifisere umiddelbart tilgjengelige artikler via et tilsvarende symbol. Produkter med en angitt leveringstid på mer enn 3 dager (dag = mandag til fredag, ingen helligdag i Bayern eller Sachsen) i produktdetaljene er bestillingsvarer, produksjon på bestilling eller leveres direkte fra lageret til produsenten og kan med krot varsel leveres innen 3-13 dager (dag = mandag til fredag, ingen helligdag i Bayern eller Sachsen), avhengig av spesifikasjonen i produktdetaljene til artikkelen. Det er også mulig at produktgruppene kun produseres av produsentene på forespørsel.


6. Betaling

I vår butikk har du valget mellom forskjellige, delvis landsspesifikke betalingsmåter. Valget av en bestemt betalingsmåte er bare mulig, dersom de gjeldende forutsetningene til betalingstjenesteleverandøren er oppfylt.

Generelt er betalingen kun mulig via følgende betalingsmåter:


Forhåndsbetaling

Når du velger betalingsmåten forhåndsbetaling, sender vi deg våre bankdetaljer i en separat e-post og leverer varene etter mottatt betaling.


Kredittkort

Når du sender inn bestillingen, overfører du samtidig kredittkortinformasjonen din til oss.

Etter at du har blitt verifisert som rettmessig kortinnehaver og bestillingen er sendt, oppfordrer vi umiddelbart kredittkortselskapet om å iverksette betalingstransaksjonen. Betalingstransaksjonen gjennomføres automatisk gjennom kredittkortselskapet og kortet ditt blir belastet.

Merknad til 3D Secure-løsningen

I vår nettbutikk har du muligheten til å bruke den såkalte 3D Secure-løsningen («MasterCard SecureCode» eller Verified by VISA). Dette er en autentiseringsprosess som bidrar til å sikre at vi, som rettmessig nettbutikk og du som rettmessig kortholder, deltar i den spesifikke transaksjonen. Dermed blir sikkerhets- eller svindelrisikoen minimert.

For å angi passordet, må du registrere deg som kunde hos din kortutstedende bank. Etter å ha meldt deg på og registrert kredittkortet ditt, kan du bruke ditt kredittkort med 3D Secure Code. I tillegg til de vanlige opplysningene (se ovenfor) må du legge inn 3D-koden for elektroniske bestillinger.


SEPA-betalingstjeneste

Når du sender inn bestillingen, gir du oss en SEPA-betalingsfullmakt. Vi informerer deg om datoen for kontobelastningen (såkalt prenotification). Ved å sende inn en SEPA-betalingsfullmakt, ber vi banken vår om å iverksette betalingstransaksjonen. Betalingstransaksjonen gjennomføres automatisk og kontoen din blir belastet.

Kontobelastningen skjer før forsendelse av varen.

Fristen for forhåndsvarsel av datoen for kontobelastningen (såkalt prenotification-frist) er 7 dager.


PayPal

I ordreprosessen blir du omdirigert til nettsiden til nettleverandøren PayPal. For å betale fakturabeløpet via PayPal må du være registrert der eller først registrere deg, legitimere deg med påloggingsopplysningene dine og bekrefte betalingsanvisningen til oss. Etter at du lagt inn bestillingen i butikken, ber vi PayPal om å iverksette betalingstransaksjonen.

Betalingstransaksjonen utføres automatisk av PayPal umiddelbart etterpå. Du vil motta ytterligere informasjon under bestillingsprosessen.


Sofort

Etter at du har lagt inn bestillingen, blir du omdirigert til nettsiden til nettleverandøren Sofort GmbH. For å betale fakturabeløpet via Sofort må du ha en bankkonto med PIN/TAN-ordning som er aktivert for å delta i Sofort, legitimere deg tilsvarende og bekrefte betalingsanvisningen til oss. Du vil motta ytterligere informasjon under bestillingsprosessen. Betalingstransaksjonen gjennomføres umiddelbart etterpå av Sofort og kontoen din blir belastet.


Przelewy24

Med betalingsmåten Przelewy24 tilbyr vi en av de mest brukte nettbankløsningene for Polen. Przelewy24 benytter nettbasert autentisering for kontotransaksjoner i sanntid, støttes av alle større banker i Polen og dekker et stort antall polske nettbankkunder.  For å betale fakturabeløpet via Przelewy24 må du ha en bankkonto med PIN/TAN-ordning som er aktivert for å delta i Przelewy24, legitimere deg tilsvarende og bekrefte betalingsanvisningen til oss. Du vil motta ytterligere informasjon under bestillingsprosessen. Betalingstransaksjonen gjennomføres umiddelbart etterpå og kontoen din blir belastet.


Trustly

Trustly er en nettbankløsning utviklet i Sverige, som støttes av 43 banker i 7 europeiske land og brukes av rundt 51 millioner forbrukere. For å betale fakturabeløpet via Trustly må du ha en bankkonto med PIN/TAN-ordning som er aktivert for å delta i Trustly, legitimere deg tilsvarende og bekrefte betalingsanvisningen til oss. Du vil motta ytterligere informasjon under bestillingsprosessen. Betalingstransaksjonen gjennomføres umiddelbart etterpå og kontoen din blir belastet.


Giropay

Etter at du har lagt inn bestillingen, blir du omdirigert til nettsiden til banken din. For å betale fakturabeløpet via Giropay må du ha en bankkonto med PIN/TAN-ordning som er aktivert for å delta i Giropay, legitimere deg tilsvarende og bekrefte betalingsanvisningen til oss. Du vil motta ytterligere informasjon under bestillingsprosessen. Betalingstransaksjonen gjennomføres umiddelbart etterpå og kontoen din blir belastet.


Eps overføring

Den elektroniske betalingsløsningen EPS (Electronic Payment Standard) er en enkel og sikker elektronisk betalingsløsning fra de østerrikske bankene for handel i nettbutikker eller for håndtering av digital offentlig forvaltning (E-Government) i Østerrike.

Etter at du har lagt inn bestillingen, blir du omdirigert til nettsiden til banken din. For å betale fakturabeløpet via Eps må du ha en bankkonto med PIN/TAN-ordning som er aktivert for å delta i Eps, legitimere deg tilsvarende og bekrefte betalingsanvisningen til oss. Du vil motta ytterligere informasjon under bestillingsprosessen. Betalingstransaksjonen gjennomføres umiddelbart etterpå og kontoen din blir belastet.


iDEAL

Med iDEAL tilbyr vi deg en standard betalingsmetode for sikre elektroniske betalinger direkte mellom bankkontoer, noe som er en av de mest populære betalingsmåtene i Nederland.

Etter at du har lagt inn bestillingen, blir du omdirigert til nettsiden til banken din. For å betale fakturabeløpet via iDEAL må du ha en bankkonto med PIN/TAN-ordning som er aktivert for å delta i iDEAL, legitimere deg tilsvarende og bekrefte betalingsanvisningen til oss. Du vil motta ytterligere informasjon under bestillingsprosessen. Betalingstransaksjonen gjennomføres umiddelbart etterpå og kontoen din blir belastet.


Bancontact

Dette er en av de mest populære betalingsmåtene i Belgia.

Etter at du har lagt inn bestillingen, blir du omdirigert til nettsiden til banken din. For å betale fakturabeløpet via Bancontact må du ha en bankkonto med PIN/TAN-ordning som er aktivert for å delta i Bancontact, legitimere deg tilsvarende og bekrefte betalingsanvisningen til oss. Du vil motta ytterligere informasjon under bestillingsprosessen. Betalingstransaksjonen gjennomføres umiddelbart etterpå og kontoen din blir belastet.


Poli

Poli er et elektronisk betalingssystem fra Australia, som muliggjør at kundene kan betale via nettbanken sin.

Etter at du har lagt inn bestillingen, blir du omdirigert til nettsiden til banken din. For å betale fakturabeløpet via Poli må du ha en bankkonto med PIN/TAN-ordning som er aktivert for å delta i Poli, legitimere deg tilsvarende og bekrefte betalingsanvisningen til oss. Du vil motta ytterligere informasjon under bestillingsprosessen. Betalingstransaksjonen gjennomføres umiddelbart etterpå og kontoen din blir belastet.


Amazon Pay

I ordreprosessen blir du omdirigert til nettsiden til nettleverandøren Amazon, før bestillingsprosessen avsluttes i nettbutikken vår. For å kunne avvikle bestillingsprosessen og betale via Amazon må du være registrert der eller først registrere deg og legitimere deg med innloggingsopplysningene dine. Der kan du velge leveringsadressen og betalingsmetoden som er lagret i Amazon, bekreft bruken av dataene dine av Amazon og betalingsanvisningen til oss. Deretter blir du dirigert tilbake til nettbutikken vår, hvor du kan fullføre bestillingsprosessen.

Umiddelbart etter bestillingen, oppfordrer vi Amazon til å iverksette betalingstransaksjonen. Betalingstransaksjonen utføres automatisk av Amazon. Du vil motta ytterligere informasjon under bestillingsprosessen.


Faktura

Etter mottak av varene og fakturaen, betaler du fakturabeløpet via bankoverføring til bankkontoen vår. Vi forbeholder oss retten til å tilby kjøp på regning på grunnlag av en vellykket kredittsjekk.


7. Eiendomsforbehold

Varene forblir vår eiendom til full betaling er mottatt.

For næringsdrivende gjelder i tillegg: Vi forbeholder oss eiendomsretten til varene til fullstendig oppgjør av alle fordringer fra et pågående forretningsforhold. Du kan videreselge de reserverte varene i ordinær virksomhet; samtlige fordringer som følge av dette videresalget skal overføres til oss på forhånd – uavhengig av en forbindelse eller blanding av den reserverte varen med en ny vare – pålydende fakturabeløpet, og vi aksepterer denne overdragelsen. Du har fortsatt rett til å kreve inn fordringene, men vi kan også kreve inn fordringene selv, hvis du ikke oppfyller dine betalingsforpliktelser.


8. Transportskader

For forbrukere gjelder:

Hvis varer leveres med åpenbare transportskader, ber vi om at du reklamerer slike feil så snart som mulig til speditøren, og kontakter oss umiddelbart. Forsømmelse av å sende inn en reklamasjon eller ta kontakt har ingen konsekvenser for dine lovkrav og deres håndheving, spesielt dine garantirettigheter. Du hjelper oss imidlertid med å hevde våre egne krav ovenfor speditøren eller transportforsikringen.


For næringsdrivende gjelder:

Risikoen for utilsiktet tap og utilsiktet forringelse skal overføres til deg så snart vi har levert varen til speditøren, transportøren eller person eller institusjon som ellers er ansvarlig for å gjennomføre forsendelsen. Blant kjøpmenn er undersøkelses- og opplysningsplikten regulert i § 377 HGB (den tyske handelslov). Hvis du unnlater å gjøre rapporteringen slik det er fastsatt, anses varene for å ha blitt godkjent, med mindre det dreier seg en feil som ikke kunne identifiseres under undersøkelsen. Dette gjelder ikke hvis vi med overlegg har skjult en feil.


9. Garanti

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt, gjelder den lovbestemte garantiretten. For forbrukere er foreldelsesfristen for garantikrav ved brukte varer, ett år fra levering av varen.

For næringsdrivende er foreldelsesfristen for garantikrav et år fra risikooverføring; de lovbestemte foreldelsesfristene for regresskravet i henhold til § 478 BGB (sivillovbok) forblir upåvirket.

Som avtale om varens beskaffenhet gjelder, overfor næringsdrivende, bare vår egen informasjon og produsentens produktbeskrivelser som ble inkludert i kontrakten. Vi tar ikke ansvar for offentlige uttalelser fra produsenten eller andre annonseringspåstander.

Hvis den leverte varen er defekt, gir vi næringsdrivende først og fremst etter eget skjønn en garanti ved å korrigere feilen (utbedring) eller ved levering av en feilfri vare (erstatning).

De ovennevnte begrensningene og forkortede fristene gjelder ikke for krav på grunn av skader som er forårsaket av oss, våre juridiske representanter eller medhjelpere

  • ved dødsulykker, kropps- eller helseskader
  • ved forsettlig eller grovt uaktsom pliktforsømmelse samt overlegg
  • ved brudd på vesentlige kontraktsforpliktelser, hvis oppfyllelse i det hele tatt muliggjør forskriftsmessig gjennomføring av kontrakten og hvis overholdelse kontraktspartneren regelmessig kan stole på (kardinalforpliktelser)
  • innenfor betingelsene til et garantiløfte, så vidt avtalt
  • så vidt produktansvarsloven kommer til anvendelse.

 

10. Ansvar

Vi tar ubegrenset ansvar for krav på grunn av skader som er forårsaket av oss, våre juridiske representanter eller medhjelpere

  • ved dødsulykker, kropps- eller helseskader,
  • ved forsettlig eller grovt uaktsom pliktforsømmelse,
  • ved garantiløfter, så vidt avtalt, eller
  • så vidt produktansvarsloven kommer til anvendelse.

 

Ved brudd på vesentlige kontraktsforpliktelser, hvis oppfyllelse i det hele tatt muliggjør forskriftsmessig gjennomføring av kontrakten og hvis overholdelse kontraktspartneren regelmessig kan stole på (kardinalforpliktelser), grunnet lett uaktsomhet fra vår side, våre juridiske representanter eller medarbeidere, skal ansvaret være begrenset til den skaden som kan forutses ved kontraktens inngåelse, hvis forekomst typisk kan forventes.

For øvrig er krav om skadeserstatning utelukket.


11. Tvisteløsning

EU-kommisjonen tilbyr en plattform for nettbasert tvisteløsning (OS), som finnes på ttps://ec.europa.eu/consumers/odr/

Vi er ikke forpliktet og uvillige til å delta i en tvisteløsningsprosedyre i et forliksråd for forbrukertvister.


12. Sluttbestemmelser

Hvis du er næringsdrivende, gjelder tysk lov med unntak av FNs kjøpslov.

Hvis du er en kjøpmann i henhold til den tyske handelsloven (HGB), en offentligrettslig juridisk person eller enhet, er rette verneting for alle tvister som oppstår som følge av kontraktsforhold mellom deg og oss, vårt forretningssted.


Merknad om kassering av batterier og oppladbare batterier

Ettersom våre forsendelser kan inneholde batterier og oppladbare batterier, er vi i henhold til den tyske loven om batterier (BattG) pålagt å informere deg om følgende:

Batterier og oppladbare batterier må ikke kastes i restavfallet, men du er lovmessig forpliktet til å returnere brukte batterier og oppladbare batterier. Brukte batterier kan inneholde skadelige stoffer som, hvis de ikke lagres eller kasseres på riktig måte, kan skade miljøet eller helsen din. Batterier inneholder dessuten også viktige råvarer som f.eks. jern, sink, mangan eller nikkel og kan gjenvinnes. Etter bruk kan du enten returnere batteriene til oss eller returnere dem gratis i ditt nærmiljø (f.eks. i butikker, ved kommunale returpunkter eller i vårt forsendelseslager). Avlevering i utsalgssteder er begrenset til sluttbrukere og vanlige mengder samt brukte batterier av samme type som distributøren fører eller har ført som nye batterier i sortimentet sitt.

Symbolet med en avfallsdunk med kryss over betyr at du ikke må kaste batterier og oppladbare batterier i restavfallet. Under dette merket finner du også andre symboler med følgende betydning:

Pb: Batteriet inneholder bly
Cd: Batteriet inneholder kadmium
Hg: Batteriet inneholder kvikksølv

Sett på av deg