Angrefristinformasjon

*** AVBESTILLINGSVILKÅR VED VARELEVERING ***

Forbrukerne har fjorten dagers angrerett.

Du har retten til å trekke deg fra denne kontrakten innen fjorten dager uten å gi noen grunn.

Angrefristen er fjorten dager fra den dagen du eller en tredjepart som er utnevnt av deg, som ikke er fraktøren, har tatt den siste varen i besittelse.

For å benytte deg av din angrerett, må du kontakte oss (eibmarkt.com GmbH, Kemmlerstrasse 1, 08527 Plauen, Tyskland, info@eibabo.com, telefon: +49 (0) 3741 14898-0, faks: +49 (0) 3741 14898-129) og informere oss med en utvetydig erklæring (f.eks. et brev sendt per post, telefaks eller e-post) om din beslutning om at du trekker deg fra denne kontrakten. Du kan bruke den vedlagte malen for kanselleringsskjema; den er imidlertid ikke pålagt. 

Utskriftsversjon av mal for kanselleringsskjema

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig for deg å sende meddelelsen om bruken av angreretten før angrefristen utløper.

Følgene av kanselleringen

Hvis du trekker deg fra denne kontrakten, skal vi umiddelbart tilbakebetale alle betalingene vi har mottatt fra deg, inkludert fraktkostnader (med unntak av tilleggskostnader som har påløpt fordi du har valgt en annen leveringsmåte enn den billigste standardleveransen vi tilbyr), senest innen fjorten dager fra datoen når meddelelsen om kanselleringen av denne kontrakten har nådd oss. For denne tilbakebetaling bruker vi den samme betalingsmåten som du brukte i den opprinnelige transaksjonen, med mindre annet er avtalt med deg. Under ingen omstendigheter vil du bli belastet for disse tilbakebetalingskostnadene. Vi kan nekte tilbakebetaling inntil vi har mottatt varene i retur, eller til du har fremlagt bevis på at du har returnert varen, avhengig av hva som inntreffer først.

Du må returnere varene til oss umiddelbart og under alle omstendigheter senest innen fjorten dager fra datoen du informerer oss om kanselleringen av denne kontrakten. Fristen er ivaretatt dersom du sender varene innen fjorten dager. Du bærer de umiddelbare kostnadene av å returnere varene. For varer som ikke kan returneres med posten på grunn av deres beskaffenhet, er kostnaden 39 EUR. Du må bare betale for et eventuelt verdifall på varene, dersom dette verditapet skyldes unødvendig håndtering av varen for å undersøke varens beskaffenhet, egenskaper og funksjon. 

Angreretten gjelder ikke for følgende kontrakter:

Kontrakter for levering av varer som ikke er prefabrikkerte og der individuelle valg eller avgjørelser ved forbrukeren er utslagsgivende for fremstillingen eller som er entydig skreddersydde for forbrukerens personlige behov.

Kontrakter for levering av varer som kan forderves raskt eller hvis utløpsdato raskt overskrides.

Kontrakter for levering av forseglede varer som ikke er egnet for retur på grunn av helsemessige årsaker eller hygiene, hvis deres forsegling er fjernet etter leveringen.

Kontrakter for levering av varer, når disse etter leveringen på grunn av deres beskaffenhet ble uatskillelig blandet med andre varer.

Kontrakter for levering av alkoholholdige drikkevarer, hvis pris ble avtalt ved kontraktens inngåelse, men som tidligst kan leveres 30 dager etter kontraktens inngåelse, og hvis faktiske verdi avhenger av fluktuasjoner i markedet, som selskapet ikke har noen innflytelse på.

Kontrakter for levering av lyd- eller videoopptak eller dataprogramvare i en forseglet pakke, når forseglingen er brutt etter leveringen.

Kontrakter for levering av aviser, tidsskrifter eller magasiner med unntak av abonnementskontrakter.

Kontrakter for levering av varer, hvis pris er avhengig av fluktuasjoner i finansmarkedet, som selskapet ikke har noen innflytelse på, og som kan oppstå innen angrefristen.

***SLUTT AVBESTILLINGSVILKÅR VED VARELEVERING***

*** AVBESTILLINGSVILKÅR FOR LEVERINGEN AV TJENESTEYTELSER *** 

Du har retten til å trekke deg fra denne kontrakten innen fjorten dager uten å gi noen grunn.

Angrefristen er fjorten dager fra kontraktsdatoen.

For å benytte deg av din angrerett, må du kontakte oss (eibmarkt.com GmbH, Kemmlerstrasse 1, 08527 Plauen, Tyskland, info@eibabo.com, telefon: +49 (0) 3741 14898-0, faks: +49 (0) 3741 14898-129) og informere oss med en utvetydig erklæring (f.eks. et brev sendt per post, telefaks eller e-post) om din beslutning om at du trekker deg fra denne kontrakten. Du kan bruke den vedlagte malen for kanselleringsskjema; den er imidlertid ikke pålagt.

Utskriftsversjon av mal for kanselleringsskjema

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig for deg å sende meddelelsen om bruken av angreretten før angrefristen utløper.

Følgene av kanselleringen

Hvis du trekker deg fra denne kontrakten, skal vi umiddelbart tilbakebetale alle betalingene vi har mottatt fra deg, inkludert fraktkostnader (med unntak av tilleggskostnader som har påløpt fordi du har valgt en annen leveringsmåte enn den billigste standardleveransen vi tilbyr), senest innen fjorten dager fra datoen når meddelelsen om kanselleringen av denne kontrakten har nådd oss. For denne tilbakebetaling bruker vi den samme betalingsmåten som du brukte i den opprinnelige transaksjonen, med mindre annet er avtalt med deg. Under ingen omstendigheter vil du bli belastet for disse tilbakebetalingskostnadene.

Hvis du har bedt om at tjenestene skal påbegynnes under angrefristen, må du betale oss et rimelig beløp som tilsvarer andelen av tjenester som du allerede har mottatt på det tidspunktet du informerer oss om bruken av angreretten i forbindelse med denne kontrakten, sammenlignet med det totale omfanget av tjenester som er fastsatt i kontrakten. 

***SLUTT AVBESTILLINGSVILKÅR FOR LEVERINGEN AV TJENESTEYTELSER***

Sett på av deg